خدمات پس از فروش

تجهیزات و خدمات ارائه شده توسط Holdex در برابر هرگونه اشکال مربوط به قطعات مورد استفاده و کار انجام شده روی آن به مدت یک سال از تاریخ اعزام تیم تخصصی سازمان برای نصب اولیه تجهیزات دارای ضمانت است. هدف سازمان از ارائه این ضمانت، حفاظت از مصرف­کنندگان نهایی در برابر اشکالات احتمالی، تعمیر و جایگزینی رایگان قطعات معیوب به شیوه ای که در ادامه توضیح داده می­شود خواهد بود.

بند 1. مدت زمان ضمانت ممکن است بر اساس توافق طرفین که در متن قرارداد ذکر خواهد شد، تغییر نماید.

 بند2. قطعات جایگزین شده به مدت شش ماه و یا به مدت باقی مانده از دوره ضمانت( هر کدام که طولانی تر باشد) تحت پوشش ضمانت خواهد بود.

بند3. تجهیزات در مواردی که به طور کامل تعویض شده باشند مشمول شرایط ” قطعات تعویض شده” خواهند بود.

بند4. در طول زمان ضمانت، تنها نماینده قانونی Holdex صلاحیت تصمیم­گیری در تعمیر یا تعویض قطعات معیوب را دارد.

بند5. مادامی که ضمانت­نامه در اختیار کارفرما قرار دارد، سرویس دستگاه­ها توسط واحد نصب و مطابق با مفاد ضمانت­نامه و یا قرارداد میان سازمان و کارفرما اناجم خواهد شد.

توجه:

Holdex موارد زیر را از ارئه خدمات پس از فروش مستثنی کرده و محدود می­نماید:

  • استهلاک عادی قطعات
  • بازکردن و جابجایی قطعات توسط افراد غیر
  • فرسودگی تجهیزات در اثر خوردگی، تصادف، نگهداری در محل نامناسب و یا کاربری نادرست
  • اعمال هرگونه تغییر روی تجهیزات، استفاده از لوازم یدکی متفرقه و یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز