در سایزهای مختلف
ترولی فروشگاهی
در انبارهای بزرگ و فروشگاه ها استفاده از ترولی برای جابجایی کالا و اجناس مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب ابعاد و یا حتی سفارش گذاری در ابعاد دلخواه برای این محصول وجود دارد.