در ابعاد مختلف
شلف فروشگاهی
با تنوع بسیار بالا و همچنین رنگ بندی مختلف امکان تطبیق ابعاد و رنگبندی را با فروشگاه شما دارد. شلف ها با کاربردهای متنوع ساخته شده است که از هرکدام می توان در محیط اختصاصی آن استفاده نمود.